Bầu cử quốc hội liên bang: số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ suýt soát nhau.

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý vừa được phổ biến thì số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ, trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp diễn ra , ngang ngửa nhau.
Kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Nanos Research cho đài truyền hình CTV và cho báo Globe and Mail phổ biến hôm thứ bảy ngày 21 tháng 8, thì 34.2 phần trăm những người được hỏi ýkiến ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do: gia tăng 0.8 phần trăm so với kết quả cuộc thăm dò trước đó vào ngày 15 tháng 8, là 33.4 phần trăm.
Trong khi số người ủng hộ thủ lãnh Enrin O’Toole và đảng Bảo Thủ tăng 3.9 phần trăm và ở mức 32.3 phần trăm.
Theo nhận định của tổ chức Nanos thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ gia tăng vì đến bây giờ nhiều cử tri mới biết đến thủ lãnh của đảng này cũng như các ứng cử viên.
Cuộc bầu cử quốc hội liên bang kỳ này có khoảng thời gian tranh cử ngắn nhất là 36 ngày, từ ngày thủ tướng Trudeau công bố việc bầu cử lại vào ngày 15 tháng 8 cho đến ngày cư dân phải đi bầu là ngày 20 tháng 9.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ là 20.2 phần trăm.
4.3 phần trăm ủng hộ đảng Xanh, 6.1 phần trăm ủng hộ đảng Bloc Quebecois và 1.9 phần trăm ủng hộ đảng Nhân Dân.
Nếu nhận xét ai là một thủ tướng giỏi thì 32.2 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn thủ tướng Trudeau và 24.8 phần trăm chọn thủ lãnh O’Toole.

Tin tức khác...