Bầu cử lại hạ viện liên bang sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 15 tháng 12, thủ tướng Trudeau đã cho biết là ông sẽ không cho bầu cử lại hạ viện liên bang sớm hơn dự tính. Như thế cuộc bầu cử lại hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm tới 2019.
Có những tin đồn là chính quyền liên bang sẽ cho bầu lại hạ viện vào mùa xuân năm tới, tuy nhiên đây chỉ là những tin đồn không chính xác.
Nhiệm kỳ của các dân biểu kéo dài trong 4 năm.
Cuộc bầu cử lại hạ viện liên bang trong năm 2019 sẽ là cuộc thử lửa đầu tiên của hai tân thủ lãnh của các đảng Bảo Thủ và Tân Dân Chủ.

Tin tức khác...