Bầu bạn với chó, giúp cho các sinh viên năm đầu đỡ nhớ nhà.

Vancouver:  Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 9, thì   bầu bạn với các con chó, giúp cho những sinh viên năm đầu đỡ nhớ nhà.

Một khảo cứu của trường đại học UBC cho thấy trị liệu bằng chó giúp cho các sinh viên của trường đại học này đỡ nhớ nhà.

Những sinh viên năm đầu đại học, thường phải sống xa nhà, sống trong khu đại học xá, và những thay đổi này có thể gây những khó khăn cho việc học hành của các tân sinh viên: nhiều sinh viên quá nhớ nhà, đã bỏ học trong năm đầu.

Theo ông John Tyle,đồng khảo cứu gia của trường đại học UBC ở Okanagan, thì người ta đem những con chó được  huấn luyện trước, đến bầu bạn với những sinh viên năm thứ nhất đang nhớ nhà. Cũng theo giáo sư Tyle thì sau vài lần trị liệu “dog therapy”, nhiều sinh viên năm thứ nhất đã bớt đi nỗi nhớ và có thể chú tâm vào việc học.

Đại học UBC có những chương trình trị liệu với chó kéo dài trong vòng 8 tuần lễ cho các sinh viên cần giúp đỡ.

 

Tin tức khác...