Bắt được một con cá tầm nặng 363 ký lô.

Chilliwack, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 6, ba người đàn ông ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, đi đánh cá ở trên sông Fraser ở tỉnh bang British Columbia đã câu được một con cá tầm (sturgeon) hết sức lớn.
Ông Terry Jacobson cùng hai người bạn là các ông Tom Kirk và Alex Kirk làm một chuyến du lịch đi câu cá ở sông Fraser trong tỉnh bang B.C.
Trong chuyến đi câu này, cần câu của ông Jacobson đã bị một con cá rất mạnh cắn phải, khiến ông ta cầm thêm hai người bạn phụ giúp giữ cần câu lại,không thì bị cá kéo đi mất.
Một con cá tầm khổng lồ đã cắn mồi, và sau nhiều tiếng đồng hồ vật lộn trên sông và cùng với sự phụ giúp của người hướng dẫn cuộc đi câu du lịch, họ đã kéo được con cá lớn này vào bờ: con cá dài 3.3 mét và nặng 363 ký lô!( 800 pounds).

Tin tức khác...