Bão tố tiếp tục tàn phá vùng Caribbean

Miami: Hàng loạt những trận bão lớn nhỏ vẫn tiếp tục hoành hoành ở vùng đảo Caribbean và ở miền biển phía nam của Hoa Kỳ, sau những tàn phá của trận bão lớn Dorian trước đó.
Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 9, giới chức trong chính quyền của đảo Bermuda đã vội vàng đưa ra những biện pháp phòng ngừa, khi trận bão Humberto cấp 3 đang tiến đến khu đảo này.
Giới chức chính quyền cho đóng cửa các trường học, công sở, hệ thống chuyên chở công cộng cũng như những chuyến phà qua lại trong các eo biển trong vùng.
Người ta tiên đoán là bão Humberto đến vùng đảo Bermuda vào sáng hôm thứ năm 19 tháng 9.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, bão nhiệt đới Imelda d0e dọa miền tây nam tiểu bang Texas và miền tây nam của tiểu bang Louisiana với những trận mưa lớn và gió mạnh: với số lượng nước mưa rơi xuống có thể lên đến 46 centimetres, số lượng nước mưa lớn nhất rơi xuống tiểu bang Texas kể từ thời có trận bão Harvey . Nguy cơ ngập lụt có thể diễn ra ở khu vực thành phố Houston.
Tháng tám năm 2017, trận bão Harvey đã thổi đến miền tây nam tiểu bang Texas, và đã gây lụt 150 ngàn căn nhà với những thiệt hại lên đến 125 tỷ Mỹ kim.

Tin tức khác...