Bão tố ở bờ Thái Bình Dương

Vancouver: Trong khi miền đông Canada đang có những trận bão tuyết đầu mùa, thì tại miền bờ biển Thái Bình Dương của Canada, cư dân cũng đang gánh chịu những trận bão tố.
Theo sở Khí Tượng Canada thì trận bão đang diễn ra ở Thái Bình Dương đã gây ảnh hưởng đến thành phố Vancouver và vùng phụ cận.
Có đến 60 millimetres nước mưa đổ xuống vùng Howe South, vùng Fraser Valley và vùng thủ phủ Vancouver.

Tin tức khác...