Bão Florence đến bờ biển các tiểu bang Carolinas

New Bern, North Carolina: Theo những tin tức loan báo sáng hôm thứ sáu ngày 14 tháng 9, cơn bão Florence vẫn còn ở ngoài khơi, cách bờ biển các tiểu bang North và South Carolinas, nhưng đã gây những ảnh hưởng đến các thị trấn nằm trên bờ biển với vận tốc gió lên đến 145 cây số một giờ với sóng cao 3 mét.
Tại thị trấn New Bern tiểu bang North Carolinas ,có trên 150 cư dân đã không tuân lện di tản, ở lại, và đang chờ trên những nóc nhà, chờ được trực thăng đến giải cứu.
Trên 1,300 chuyến bay đến hai tiểu bang Carolinas đã hủy bỏ trong ngày thứ sáu. và khoảng 437 ngàn nhà đã bị mất điện.

Tin tức khác...