Băng đảng tội ác làm giấy tờ giả xin tiền trợ cấp đại dịch CERB

Ottawa: Để giúp đỡ cư dân sống còn trong thời đại dịch, chính quyền liên bang Canada cũng như chính quyền các tỉnh bang, đã bỏ ra hàng tỷ dollars qua các chương trình cứu trợ.
Một trong những chương trình cứu trợ lớn nhất là chương trình tài trợ đại dịch CERB: nếu đủ điều kiện, người ta được nhận $2,000 một tháng từ năm 2020 kéo dài cho đến năm nay 2021. Ngoài ra còn có chương trình trợ cấp đại dịch cho các công ty CEBA.
Trong số hàng triệu những người Canadians có đủ điều kiện nhận trợ cấp đại dịch CERB cũng như hàng chục ngàn công ty được nhận tiền tài trợ thương mại CEBA, thì cũng có không thiếu gì những băng đảng tội ác lẻn vào lấy cắp hàng triệu dollars.
Theo kết quả những cuộc điều tra của cơ quan tình báo về tài chánh liên bang FINTRAC, thì các băng đảng tội ác đã ăn cắp những dữ kiện danh tính của nhiều cư dân, và dùng những dữ kiện này, nộp đơn xin tiền tài trợ đại dịch CERB và tiền tài trợ thương mại CEBA.
Theo điều tra viên Ken Rubin thì sau khi nhận được các chi phiếu tiền tài trợ liên bang, những băng đảng tội ác đã mướn nhiều cá nhân đến các chi nhánh ngân hàng trong các thành phố, để đổi chi phiếu trợ cấp lấy tiền.
Chính quyền liên bang đã bỏ ra trên 74 tỷ dollars vào chương trình trợ cấp đại dịch CERB.
Sau khi nhận được số tiền tài trợ thương mại CEBA là $40,000 cho mỗi công ty, những băng đảng tội ác đã chuyển số tiền này từ trương mục công ty sang các trương mục cá nhân.

Tin tức khác...