Những thành phố có mức sinh hoạt thấp nhất cho những người Canadians có thể làm việc tại gia.

Toronto: Trong thời đại dịch công ăn việc làm đã bị đảo lộn: các công ty lớn nhỏ phải tạm đóng cửa, phần đông nhân viên phải làm việc tại gia, không cần tới sở làm.
Những thay đổi này cũng làm thay đổi các sinh sống của rất đông những người Canadians.
Vì không phải đến sở làm, cho nên có nhiều người bỏ ra muớn nhà ở ngoại ô thành phố, có những người sống với bạn bè, thân nhân và cũng có những người mua nhà ở các thành phố khác hay những khu vực nghỉ mát xa các thành phố lớn.
Theo bản thống kê của tổ chức The RBC Economics vừa phổ biến thì có một số lớn những người Canadians ở các tỉnh bang miền tây đã chuyển về sinh sống ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương, vì chi phí sinh sống ở các tỉnh bang này thấp.
Được làm việc tại gia cũng giúp cho nhiều người có thể chọn lựa nơi định cư phù hợp với những điều kiện về tài chánh và ý thích của những người này.
Sau đây là bảng so sánh về giá cả mướn nhà ở các thành phố tiêu biểu ở Canada.
CANADIAN CITIES AVERAGE RENT PRICE FOR TWO-BEDROOM APARTMENT IN OCTOBER
Toronto $1,887
Vancouver $2,932
Edmonton $1,266
Regina $1,153
Winnipeg $1,463
Charlottetown $978
St. John’s $2,063
Halifax $2,041
Fredericton $979
Montreal $1,918

Như thế tiền mướn nhà một tháng ở thành phố Vancouver gấp 3 lần giá tuền mướn nhà ở các thành phố Fredericton, Charlottetown ở miền Đại Tây Dương.
Giá tiền mướn nhà ở thành phố Halifax còn cao hơn tiền mướn nhà ở thành phố Toronto.

Tin tức khác...