Bán nhà sẽ phải khai thuế từ năm 2016

Nguyễn Hồng Thư 
Cư dân Canada, nếu có bán nhà trong năm 2016 (cho dù là nơi cư ngụ chính -Principal Residences) cũng phải report khi khai thuế năm nay.
Trườc đây (mỗi gia đình chỉ được chọn 1 căn nhà làm nơi cư ngụ chính, trước 1994 thì mỗi gia đình 2 vợ chồng được quyền có 2 căn làm principal residence) cho đến năm 2015 tại Canada chỉ có những investment property khi bán mới phải khai capital gain/loss (mỗi gia đình được chọn 1 căn nhà làm nơi cư ngụ chính, khi bán không phải khai capital gain/loss -chênh lệch giữa giá lúc mua và giá lúc bán). Luật mới áp dụng từ năm nay 2016, kể cả nơi cư trú chính, khi bạn bán cũng phải khai vào Schedule 3 lúc filing income tax 2016, tuy nhiên phần chênh lệch đó được miễn thuế (capital gain) không phải cộng vào income.
Ngày cuối cùng phải khai thuế năm 2016 là April 30/2017, nếu bạn không khai phần này thì mức phạt có thể lên đến $8,000 hoặc là mỗi tháng trễ bị phạt $100.
Các bạn làm Real Estate Agent hoặc Broker chắc chắn biết luật mới này, sẽ nhắc nhở các thân chủ mà bạn giúp bán nhà trong năm 2016. Ai có bạn bè thân nhân có chuyển nhà (bán nhà cũ/mua nhà mới) thì nhớ phần này, đa số nhiều người mua software hoặc dùng software free tự khai thuế mà không để ý thì sẽ thiếu.
Nguyễn Hồng Thư
(H&R Block)
Tin tức khác...