Bắn chết bò rừng lang thang ra khỏi công viên Banff

Banff, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, cơ quan lâm viên Canada đã bắn chết một trong số 2 con bò rừng, đi lạc ra ngoài khu vực công viên quốc gia Banff.
Theo các viên chức của cơ quan lâm viên thì hai con bò rừng này đã lang thang ra ngoài khu vực trong công viên Banff, dành để nuôi những con bò rừng.
Các viên chức cơ quan lâm viên đã tìm cách đưa một trong hai con bò trở lại chỗ ở của chúng.
Còn một con bò khác thì nhất định không quay lại.
Cũng theo các viên chức của cơ quan lâm viên thì họ đã phải bắn chết con bò rừng cứng đầu, vì con bò này đi ra gần những nông trại của tư nhân và có thể gây nguy hiểm cho dân chúng.
Cơ quan lâm viên Canada đã chở một số những con bò rừng từ những vùng khác, đến khu công viên Banff vào những tháng trước đây, nhằm gầy dựng một đàn bò rừng mới ở khu công viên này.

Tin tức khác...