Bạn bè thân nhân sắp sửa được họp mặt trở lại?

Montreal: Trong hôm thứ tư ngày 20 tháng 5, hàng loạt những tin vui diễn ra trong thời kỳ đại dịch COVID-19 là chính quyền của nhiều tỉnh bang đã cho người ta tụ tập ở ngoài trời, tuy là số người tụ tập cũng giới hạn.
Chính quyền tỉnh bang Quebec cho tụ tập ngoài trời tối đa 3 gia đình, và tối đa là 10 người.
Tuy nhiên theo phó thủ hiến Genevieve Guilbault thì tuy được quyền tụ tập ngoài trời, nhưng người ta vẫn phải giữ khoảng cách.
Tỉnh bang Manitoba, nơi không có nhiều người nhiễm và chết vì COVID-19 so với các tỉnh bang khác, bắt đầu cho mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 2 và trong giai đoạn này, chính quyền tỉnh bang Manitoba sẽ cho tụ tập tối đa là 25 người nếu họp mặt trong nhà, và tối đa là 50 người nếu họp mặt ở ngoài trời.
Hy vọng trong tương lai những cuộc họp mặt thân nhân bạn bè với số lượng đông người cũng sẽ được cho phép ở các tỉnh bang Ontario, Quebec và B.C., nơi có đông người Việt sinh sống.
Có một thân hữu của Thời Báo nói là ông ta lâu nay bị cấm túc ở nhà, nhớ những buổi họp mặt thân hữu với bạn bè ở nhà , chừng vài chục người mà trong những buổi họp mặt như thế, mọi người được nói chuyện, ăn uống và ca hát..
Ôi thời vàng son nay còn đâu!!

Tin tức khác...