Bắc Hàn chuẩn bị phóng thêm một hỏa tiễn liên lục địa?

Seoul, Nam Hàn: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 9, giới truyền thông của Nam Hàn loan báo là Bắc Hàn đang chuẩn bị phóng thêm một hỏa tiễn, mà có thể là loại hỏa tiễn liên lục địa.

Các giới chức của bộ quốc phòng Nam Hàn đã cho là Bắc Hàn đang chuẩn bị phóng một hỏa tiễn liên lục địa, để chứng tỏ cho thế giới thấy là họ có thể phóng hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, đến các vùng đất  của Hoa Kỳ.

Ông Chang Kyung-soo, một viên chức của bộ quốc phòng Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đang chuẩn  bị việc phóng hỏa tiễn liên lục địa, nhưng không cho biết thêm các chi tiết.

Trong những ngày cuối tuần, quân lực Nam Hàn đã mở một cuộc tập trận bắn hỏa tiễn đến các vị trí trên biển, sau khi Bắc Hàn cho thử bom khinh khí.

Tại Hoa Thịnh Đốn, khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ dùng võ lực  với Bắc Hàn trong những ngày sắp tới, thì tổng thống Trump đã trả lời ngắn gọn là “rồi chúng ta sẽ thấy”.

 

Tin tức khác...