Ba phần tư số quần áo cho từ thiện đi về đâu?

Toronto: Hàng ngày người ta thấy những xe vận tải đi đến những tư gia trong vùng thủ phủ Toronto, thâu nhặt về những quần áo không dùng của các tư nhân, cho các cơ quan từ thiện.
Trên lề đường của nhiều nơi trong thành phố, người ta cũng thấy những thùng dùng làm nơi bỏ quần áo của những người hảo tâm cho các công ty từ thiện hay kể cả những công ty tư nhân, xin quần áo miễn phí và bán lấy lợi nhuận.
Nhiều công ty tư nhân xin quần áo miễn phí, đã kiếm tiền cả triệu dollars một năm.
Mới đây đài truyền hình CBC đã mở một cuộc điều tra và thấy là trong số những quần áo mà cư dân ở Canada cho các cơ sở từ thiện, thì chỉ có 25 phần trăm số quần áo này thực sự đến tay các cơ sở từ thiện, 75 phần trăm vào tay các công ty tư nhân bán quần áo cũ kiếm lời.
Có những cơ sở từ thiện xin quần áo cũ và bán lại tại các chi nhánh bán lẻ của các cơ sở này như tổ chức từ thiện the Society of St Vincent De Paul, the Salvation Army, Goodwill.
Nhưng cũng có những tổ chức từ thiện bán lại số quần áo cũ này như tổ chức the Canadian Diabetes Association, the Big Brothers/Sisters.. bán lại cho tiệm bán quần áo cũ the Value Village.
Có đến từ 80 phần trăm cho đến 90 phần trăm số quần áo mà những nhà hảo tâm Canada cho từ thiện, đã cuối cùng được xuất cảng đến những cơ sở lựa quần áo cũ ở thành phố Houston Hoa Kỳ và ở Ấn Độ.
Một phần số quần áo này được dùng làm giẻ lau cho các công ty thương mại như tiệm sửa xe.. và phần lớn được gửi ra nước ngoài như xứ Kenya ở Phi Châu.
Hàng tuần có đến 1 ngàn tấn quần áo cũ của những nhà hảo tâm ở Hoa Kỳ và Canada, tặng cho trên 270 cơ sở từ thiện.

Tin tức khác...