Sáu cư dân ở thành phố Montreal sẽ bị dẫn độ về Mỹ về những tội danh lường gạt.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 29 tháng 5, 6 cư dân trong thành phố Montreal, bị tố cáo về việc lường gạt nhiều người Mỹ, sẽ bị dẫn độ qua Hoa Kỳ, để bị xử phạt.
Theo bản cáo trạng thì những nghi can này đã tìm cách lường gạt nhiều người Mỹ bằng cách điện thoại thông báo với những nạn nhân là họ trúng số của các loại xổ số Canada, và để có thể nhận lãnh số tiền trúng số này, những nạn nhân phải gửi đến cho chúng tiền thuế và thuế đoan.
Số tiền mà những nghi can này lường gạt lên đến 13.6 triệu Mỹ kim.
Một phụ nữ ở tiểu bang Pennsylvania đã bị nhóm lừa đảo này lường gạt mất 300 ngàn Mỹ kim.
Vào năm 2011, một phụ nữ khác cũng ở tiểu bang Pennsylvania đã nhận được điện thoại cho biết là bà ta trúng số xổ số Canada với số tiền là 80 ngàn dollars, nhưng muốn nhận được 80 ngàn, bà này phải gửi cho chúng 8 ngàn dollars tiền thuế .
Sau đó chúng gia tăng số tiền “trúng ” lên đến 800 ngàn dollars và tiền “thuế” gia tăng lên đến 88 ngàn dollars.
Sáu nghi can này tuổi từ 53 tuổi cho đến 72 tuổi, đã làm việc gian lận ở một địa điểm trong thành phố Montreal từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, trước khi chúng bị bắt giữ.

Tin tức khác...