Ba phần tư những người mượn nợ nhà, có thể sẽ không thể tiếp tục trả nợ, nếu số tiền trả hàng tháng gia tăng 10 phần trăm.

Toronto: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của công ty bảo hiểm Manulife phổ biến hôm thứ ba ngày 23 tháng 5, thì phần lớn những ngừoi mượn tiền mua nhà,sẽ  gặp khó khăn, nếu  họ phải trả tiền nợ nhà hàng tháng cao hơn.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý, thì  ba phần tư những người đang có nợ nhà, sẽ không thể có đủ tiền trả nợ, nếu số tiền nợ nhà hàng tháng gia tăng thêm 10 phần trăm.

Theo nhận định của ông Rick Lunny, chủ tịch điều hành  của công ty Manulife thì đây là một điều nguy hiểm, vì nhiều người không biết là mức lãi suất nợ nhà hiện ở mức thấp nhất, và sẽ phải gia tăng trong tương lai.

Nếu mức lãi suất gia tăng thêm 1 phần trăm, thì có nhiều người mượn tiền nợ nhà sẽ phải trả tiền nợ hàng tháng cao hơn mức cũ trên 10 phần trăm.

 

Tin tức khác...