Bà Janet Nguyễn có nguy cơ thất cử?

Orange county, California: Theo kết quả của cuộc kiểm phiếu tính đến ngày thứ hai 19 tháng 11, thì trong cuộc tranh chức thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà Janet Nguyễn, đương kim thượng nghị sĩ và ứng viên của đảng Cộng Hòa , có thể bị thua phiếu ứng viên Tom Umberg của đảng Dân Chủ.
Theo kết quả của những cuộc kiểm phiếu tính đến chiều hôm thứ hai 19 tháng 11, ứng viên Umberg
đã có 50.09 phần trăm số phiếu so với 49.91 phần trăm phiếu bầu cho bà Janet Nguyễn: con sốn sai biệt chỉ có 438 phiếu, sau khi cơ quan bầu cử kiểm thêm 11 ngàn phiếu mà cử tri đã bầu bằng cách gửi thư.
Sẽ còn kiểm thêm những phiếu bầu gửi tới từ thành phố Los Angeles trước khi có kết quả chính thức.
Nhưng bà Janet Nguyễn có nguy cơ bị thua phiếu: có thể vì cái nhãn đảng Cộng Hòa và ông Trump đã khiến bà Nguyễn có thể thua cuộc?

Tin tức khác...