Ba cửa tiệm Target Canada sẽ đóng cửa vào ngày 18 tháng 3

Toronto: Các cuộc bán hàng đại hạ giá của hệ thống tiệm bách hóa Target Canada đã đến hồi cuối, khi các giới chức của tiệm này cho biết sẽ đóng cửa ba chi nhánh đầu tiên vào ngày 18 tháng 3. Ngoài ra sẽ có khoảng một tá những chi nhánh khác, sẽ đóng cửa vào ngày 22 tháng 3.

Ba cửa tiệm Target sẽ bị đóng cửa đầu tiên ở các thành phố Stratford, Edmonton và Longueuil.

Hệ thống tiệm bách hóa Target Canada đã khai phá sản vào tháng giêng năm nay, sau hai năm tung ra hoạt động.
Công ty Target Hoa Kỳ , chủ nhân của hệ thống tiệm Target ở Canada cho biết sẽ đóng cửa tổng cộng 133 chi nhánh ở Canada và sẽ khiến 17,600 nhân viên không có công ăn việc làm.

Công ty Target đã không thành công khi đầu tư vào Canada vì nhiều lý do, theo như các nhà chuyên môn là không cung ứng đủ hàng hóa, và giá cả quá cao so với các tiệm bách hóa khác.

More Stories...