Ba cái chết có liên quan đến những trận sóng nóng ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 10 tháng 7, trong khi chính quyền tỉnh bang Quebec loan báo là có ít nhất 70 người Quebecers đã chết vì những liên quan đến trận sóng nóng đang diễn ra, thì chính quyền tỉnh bang Ontario cũng cho biết là các cơ quan công quyền ở tỉnh bang này đang điều tra về ba cái chết của cư dân trong tỉnh bang, có thể vì cái nóng?
So sánh với tỉnh bang Quebec, thì con số người chết vì nóng ở tỉnh bang Ontario, nơi có dân số đông hơn tỉnh bang Quebec, lại quá ít!
Sự khác biệt về con số người chết vì nóng giữa hai tỉnh bang, theo bác sõ Dirk Huyer, bác sĩ trưởng giám định y khoa tỉnh bang Ontario là vì tỉnh bang Ontario đã đặt ra những quy định gắt gao, để phân biệt thế nào là một người chết vì sóng nóng!
Tại Quebec, một người chết vì sóng nóng là những người có thể có những bệnh kinh niên như bệnh về bộ máy hô hấp, và ảnh hưởng của cái nóng đã khiến họ từ trần.
Trong khi ở tỉnh bang Ontario, một người chết vì nóng thì nguyên do duy nhất là cái nóng, không có liên quan gì đến các bệnh tật khác. Thí dụ như một em bé bị bố mẹ bỏ quên trong xe đã chết vì nóng.
Cả ba cái chết vì nóng xảy ra trong vòng 4 ngày qua theo như lời bác sĩ trưởng khoa giám định, Huyer.
Tuy nhiên bác sĩ Huyer đã từ chối không tiết lộ nơi chốn mà ba nạn nhân đã chết, vì lý do riêng tư.

Tin tức khác...