Alief International Parade

Hàng năm Hiệp hội cộng đồng Alief (ACA) Houston đều tổ chức ngày hội Alief International Parade cho cư dân vùng Alief vui chơi, diễn hành xe hoa, đồng diễn nghệ thuật trên đại lộ Bellaire.

Ngày 4/11/2017 ACA đã tổ chức ngày diễn hành lần thứ 10 với 53 đơn vị tham gia, gồm có các trường trung, tiểu học các cơ sở thương mại, cảnh sát, cộng đồng với nhiều sắc dân. Mục đích của ngày hội là muốn đem lại tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa nhiều cộng đồng khác chủng tộc với nhau.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày lễ hội.

Bạch Cúc

 

More Stories...