Alberta đệ trình tiêu chuẩn mới cho các phòng cách ly ở trường học

Hôm thứ Tư 23-10, chính quyền Alberta đã đệ trình các tiêu chuẩn mới để áp dụng cho các phòng cách ly (seclusion rooms) và những hình thức kiềm chế “thể xác” khác, trong đó đặc biệt nhấn mạnh rằng các seclusion rooms chỉ nên được dùng như một biện pháp cuối cùng.
Bộ trưởng giáo dục Alberta Adriana LaGrange giải thích những tiêu chuẩn này là nhằm mục đích ngăn ngừa sự lạm dụng, bảo đảm an toàn, sức khỏe, và phẩm giá của tất cả các học sinh và nhân viên trong các trường học ở Alberta. Theo các tiêu chuẩn đó, các phòng cách ly học sinh thỉnh thoảng chỉ được dùng trong những hoàn cảnh ngoại lệ và khi đã không “còn cách nào khác nữa”, thí dụ khi hành vi của học sinh đang đặt ra một rủi ro trước mắt là sẽ gây tổn hại thể xác nghiêm trọng cho chính học sinh đó hay cho ai khác. Seclusion room không thể được dùng như một hình thức trừng phạt hay quản lý hành vi. Các tiêu chuẩn này được đưa ra trong một sắc lệnh của bộ trưởng bộ giáo dục, với mục đích…”gia tăng và cải thiện các phương tiện can thiệp hành vi tích cực, để việc sử dụng các phòng cách ly và/hoặc những biện pháp kiềm chế thể xác khác chỉ sẽ ở mức tối thiểu, hoặc chi khi rất cần thiết”. Chúng cũng bao gồm các yêu cầu thiết kế cho căn phòng, và một tiến trình báo cáo sự việc thật đều đặn, tất cả sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-11.
Inclusion Alberta, một tổ chức liên tục kêu gọi cấm sử dụng các seclusion rooms, và học khu công lập Edmonton đã hoan nghênh quyết định hôm thứ Tư của chính quyền tỉnh bang.
Cần biết, một tường trình hồi đầu tháng 10 từ học khu công lập Edmonton cho thấy các học sinh đã bị đưa vô các phòng cách ly tới 716 lần trong tháng đầu tiên sau ngày khai giảng.

Tin tức khác...