Air Canada mướn trở lại một số nhân viên

Theo những tin tức loan báo hôm thứ Tư ngày 8 tháng 4, hãng hàng không Air Canada sẽ mướn lại những nhân viên mà công ty này cho nghỉ trong những tuần lễ trước đó.
Thay vào cho nhân viên nghỉ việc, công ty hàng không Air Canada sẽ mướn lại nhân viên và xin chính quyền liên bang tài trợ qua chính sách tài trợ cho các công ty bị khốn khó tài chánh trong thời đại dịch COVID-19.
Số tiền tài trợ mà chính quyền liên bang dự trù cho các công ty thương mại có thể lên đến 75 phần trăm số lương trả cho các nhân viên.
Trong những tuần lễ trước, công ty hàng không Air Canada đã cho layoff trên 5 ngàn tiếp viên phi hành, và 16,500 nhân viên khác.

Tin tức khác...