HỒI TRỐNG TỰ DO

 

 

Gia tài của mẹ ai đã bán đi ?

Gia tài của mẹ còn lại những gì ?
Hoàng Trường Sa nay sẽ về đâu ?

Rừng Trường Sơn nay có còn không ?
40 năm nhìn thấy những gì, một chính quyền kết cấu lừa dân.

Vùng lên, vùng lên hỡi triệu con tim xiết chặt vòng tay.

Mỗi người dân một dáng anh hùng, đánh quân Tàu ra khỏi biển Đông.
Vùng lên, vùng lên quét sạch tham ô, đốt sạch mưu mô.

Thương dân nghèo chỉ còn xương khô.

Gia tài của mẹ ai đã bán đi ?

Gia tài của mẹ ai đã bán dần ?

Vạn hờn căm trong mắt mẹ cha,vạn ngày qua đau xót lời ca.

Vùng lên, vùng lên hỡi đồng bào ơi dành lấy chính quyền.

Xây một nền dân chủ tự do.

Vùng lên, vùng lên sức mạnh toàn dân đập gẫy gông xiềng.

Tiếng chân người tiếp bước cùng rền vang…
Vùng lên…Vùng lên…Vùng lên…Vùng lên…

Lê Hoàng Trúc

Tin tức khác...