70 triệu người Mỹ đang nhận trợ cấp an sinh xã hội, sẽ được nhận thêm một năm $1,100

Hoa Thịnh Đốn: Một tin vui cho những người Mỹ đang nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội SSI là trong năm tới 2022, số tiền trợ cấp này sẽ gia tăng cao.
Theo những tin tức loan báo từ cơ quan điều hành SSA thì trong năm tới 2022, tiền trợ cấp an sinh sẽ gia tăng 5.9 phần trăm và đây là mức gia tăng trong 1 năm cao nhất trong vòng 40 năm qua.
Tiền trợ cấp SSI trung bình của một người Mỹ về hưu hiện nay là $1,565 sẽ gia tăng lên $1,657 trong năm 2022: số tiền gia tăng tổng cộng khoảng 1,104 dollars trong năm tới.
Theo bà Winnie Sun, giám đốc điều hành của công ty đầu tư Sun Group Wealth Partners thì với sự gia tăng này sẽ giúp cho nhiều người về hưu có khả năng giữ nhà cửa, mua thực phẩm, trả tiền chi phí..
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lạm phát trong năm nay và năm tới sẽ tăng mạnh, sau khi nền kinh tế của Hoa Kỳ mở cửa lại hoàn toàn?
Hiện có khoảng trên 70 triệu người Mỹ đang nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội.

Tin tức khác...