70 phần trăm cư dân Hoa Kỳ đã được chủng ngừa covid hoàn toàn

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày chúa nhật 7 tháng 11 năm nay 2021, nước Mỹ đã đạt được một thành tích mới trong cuộc chiến chống đại dịch covid.
Tính cho đến ngày chúa nhật thì có trên 181 triệu người Mỹ trên 18 tuổi đã được chủng ngừa covid hoàn toàn hay 70 phần trăm dân số.
Số người Mỹ chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi cũng lên đến trên 208 triệu người trên 18 tuổi hay 80 phần trăm dân số.
Ngoài số người Mỹ đã chủng ngừa, còn có trên 46.5 triệu người Mỹ nhiễm covid và trên 755 ngàn người chết vì con vi rút này.
Với số người Mỹ chủng ngừa cộng thêm với số người Mỹ đã bị lây nhiễm, sẽ giúp cho Hoa Kỳ sớm đạt được tình trạng ” miễn nhiễm bầy đàn” và trận đại dịch sẽ trở thành một thứ dịch xảy ra hàng năm như cúm.
22 tiểu bang Hoa Kỳ và khu vực District of Columbia đã có số cư dân trong các tiểu bang này chủng ngừa covid trên 70 phần trăm.
Tiểu bang Pensylvania dẫn đầu Hoa Kỳ với 94.5 phần trăm cư dân trên 18 tuổi ở tiểu bang này, đã chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi.
Tại Canada thì cũng tính đến ngày chúa nhật 7 tháng 11 có 89.2 phần trăm cư dân trên 12 tuổi, chủng ngừa covid 1 mũi thuốc và 85 phần trăm cư dân chủng ngừa covid hoàn toàn.

Tin tức khác...