7 thiếu niên nam nữ Việt bị mất tích

Manchester, Anh quốc: Theo những tin tức vừa thông báo hôm thứ tư ngày 14 tháng 6, có 7 thiếu niên nam nữ người Việt bị mất tích tại  trung tâm chăm sóc thanh thiếu niên ở  Rochadle, trong thành phố Manchester, Anh quốc.

Trong những cuộc kiểm soát gần đây, các cơ quan an ninh đã tìm thấy những người trẻ Việt, cư ngụ bất hợp pháp ở Anh, và đã gửi số 7 người này đến một trung tâm chăm sóc.

Cơ quan cảnh sát vùng đại thủ phủ Manchester đã  mở cuộc tìm kiếm những thiếu niên này, mà tuổi của các em từ 15 tuổi cho đến 17 tuổi.

Tin tức khác...