640 người Afghans may mắn được đưa qua Mỹ

Kabul: Những hỗn loạn diễn ra trong ngày chúa nhật 15 tháng 8 tại phi trường Kabul, khi quân lực Hoa Kỳ đưa những chiếc máy bay vận tải khổng lồ C5 đến di tản những nhân viên và kiều dâh Mỹ ở Afghanistan, sau khi quân Taliban đem quân vào thủ đô Kabul.
Hàng ngàn người Afghans đã chạy theo những chiếc phi cơ, khi những chiếc máy bay này vừa đáp xuống phi đạo của phi trường Kabul trong ngày chúa nhật.
Những người Afghans tuyệt vọng đã chạy theo và chui vào được trong chiếc phi cơ C5, trước khi các binh sĩ Hoa Kỳ kịp đóng cửa hậu vào phi cơ.
Chiếc phi cơ C5 dường như vận chuyển các binh sĩ Mỹ và vũ khí đến bảo vệ phi trường.
Sau khi các binh sĩ đóng được cửa hậu phi cơ, phi công trưởng của chiếc máy bay đã quyết định không đuổi những người Afghans xuống mà bay trở lại Hoa Kỳ.
Chiếc phi cơ vận tải này được thiết kế để vận chuyển 150 binh sĩ, nhưng số người Afghans gồm cả những phụ nữ và trẻ con leo lên được chiếc phi cơ vận tải C5 này lên đến 640 người: những người may mắn thoát khỏi bàn tay cai trị tàn bạo của những tên khủng bố cuồng tín Hồi Giáo Taliban.

Tin tức khác...