42 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario làm được đồng nào, tiêu đồng nấy.

Toronto: Theo bản thăm dò dân ý vừa phổ biến  hôm thứ tư ngày 6 tháng 9, thì có nhiều cư dân sống trong tỉnh bang Ontario đã phải  trông chờ vào những kỳ phát lương, làm được đồng nào tiêu đồng nấy, không để dành được, và chờ “pay cheque này đến paycheque sau”

Theo bản thăm dò của tổ chức the Canadian Payroll Association thì cư dân ở tỉnh bang Ontario cũng tương tự như những người Canadians khác là tiêu xài quá nhiều và không có để dành tiền.

42 phần trăm những người Ontarians được hỏi ý kiến đã cho biết là họ tiêu hết tiền lương ngay khi nhận được, so với tỷ lệ trên toàn quốc là 41 phần trăm.

Khoảng  25 phần trăm những người Ontarians được hỏi ý kiến cũng cho biết là số tiền họ để dành trong ngân hàng không lên đến $2,000.

 

Tin tức khác...