Thị trường địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto bước vào vòng suy thoái.

Toronto: Theo những tin tức công bố trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 9, thị trường địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto đã bước vào vòng suy thoái.

Giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 8 năm nay ở mức $732,292, sút giảm 20.5 phần trăm so với giá nhà trong tháng tư là $920,791.

Khi giá sút giảm trên 20 phần trăm, thì theo những nhà chuyên môn, thị trường địa ốc đã bước vào vòng suy thoái.

Tháng 8 năm nay 2017, cũng đánh dấu bốn tháng liên tiếp có giá nhà sút giảm ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Những người muốn mua nhà đã chờ đợi để xem coi những kết quả của những biện pháp ngăn ngừa giá nhà tăng cao của chính quyền tỉnh bang Ontario.

Trong tháng 8 chỉ có 6,357 căn nhà bán được, sút giảm 34.8 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 8 năm ngoái.

Một điểm đáng lưu ý là giá của những căn condos lại gia tăng lên đến mức $507,841hay gia tăng 21.4 phần trăm trong vòng 1 năm.

Theo ông John Pasalis, chủ tịch công ty địa ốc Realosophy thì nền kỹ nghệ mua bán condos vẫn tiếp tục tiến triển mạnh ở vùng thủ phủ Toronto.

Giá một căn nhà độc lập ở vùng thủ phủ Toronto  trong tháng 8 là  $968,494, sút giảm  $236, 762  so với giá nhà trong tháng 4.

Giá một căn nhà semi là $715,167, sút giảm $130,063.

Giá một căn condo là  $507,841, sút giảm $33,551.

Tin tức khác...