28 người chết trong trận bão Harvey

Houston: Tính đến ngày thứ tư 30 tháng 8, trận bão Harvey dã mất dần đi sức mạnh và trở thành một trận bão nhiệt đới ( tropical storm) với sức gió chỉ còn  ở mức 35 dặm một giờ, và di chuyển dần đến tiểu bang Louisiana.

Mực nước ở thành phố Houston cũng xuống dần và nhiều người di tản đã quay lại nhà.

Các phi trường ở thành phố Houston bắt đầu hoạt động trở lại vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ tư.

Tính đến nay có 28 người thiệt mạng vì trận bão ở thành phố Houston

 

So sánh giữa trận bão Katrina và Harvey

 

-Trận bão Katrina thổi đến tiểu bang Louisiana vào ngày 29 tháng 8 năm 2005, đã làm 1,800 người thiệt mạng và thiệt hại tài chánh lên đến 108 tỷ Mỹ kim.

Trận bão Katrina là trận bão gió mùa loại 5 với những làn sóng đánh vào bờ cao 8 mét.

 

-Trận bão Harvey thổi đến tiểu bang Texas vào ngày 27 tháng 8 năm 2017,là trận bão ở cấp độ 4,  với số lượng nước mưa rơi ở mức kỷ lục là 125 cm. Đến ngày thứ tư 30 tháng 8, trận bão Harvey quay trở lại bờ và thổi vào tiểu bang Louisiana.

Tính đến nay có 28 người thiệt mạng và số thiệt hại tài chánh chưa được kiểm kê.

 

Tin tức khác...