18 y tá làm chung một bệnh viện, cùng có bầu

Mesa, Arizona: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 8, có đến 18 nữ y tá làm việc trong một bệnh viện ở Hoa Kỳ đang có thai.
Theo bản tin của đài BBC thì 18 nữ y tá này làm việc cùng trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Banner Desert ở thành phố Mesa, tiểu bang Arizona.
Trong số những người đang có bầu thì cũng có những người dùng cách thụ thai nhân tạo. Các nữ y tá này hay đi ăn trưa cùng với nhau và gần đây mới khám phá ra họ cùng có bầu: có người sẽ sinh sớm nhất vào tháng 9 năm nay, trong khi người sinh trễ nhất dự trù sẽ vào tháng giêng năm tới.

Tin tức khác...