16 ngàn người tình nguyện bị nhiễm COVID-19

Toronto: Một trong những điều kiện cần thiết nhất, để người ta có thể trở lại cuộc sống bình thường, không lo lắng vì COVID-19 là phải có thuốc chủng ngừa.
Trong khi hiện có những nỗ lực của các nhà khảo cứu trên toàn thế giới tìm thuốc chủng ngừa.
Nhưng theo các nhà chuyên môn thì nhanh nhất cũng cần 1 năm nữa, người ta mới tìm ra thuốc chủng, trong khi thế giới hiện cần thuốc chủng càng sớm càng tốt, để cứu nguy cho nền kinh tế đang trong tình trạng lâm nguy.
Một cuộc vận động tìm những tình nguyện viên chịu chích thuốc chủng ngừa đang được thí nghiệm, và sau đó tiêm vi rút vào người, để thử nghiệm xem thuốc chủng có hiệu lực?
Với cách thử nghiệm này thì người ta có thể biết nhanh chóng là thuốc chủng có hiệu quả hay không?
Tuy nguy hiểm nhưng có trên 16 ngàn người trên thế giới tình nguyện làm những con guinea pigs và trong số này có 300 người Canadians.

Tin tức khác...