Liệu Chàng còn yêu Em?

Trần Mộng Tú

Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa mới gặp
Chưa dám gọi tên nhau
Đã nghe lòng say đắm

Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa thơ dại
Mùa thu áo em vàng
Chàng về trồng hoa cúc

Liệu chàng còn yêu em
Như ngày xưa hờn dỗi
Muà đông gió se lòng
Một mình chàng sám hối

Liệu chàng còn yêu em
Như ngày chia tay đó
Em dứt áo ra đi
Để tim chàng lệ nhỏ

Liệu chàng còn yêu em
Còn có đợi có chờ
Còn để trái tim nguyên
Cho mối tình đã vỡ

Hãy tha thứ cho em
Núi sông ngăn cách trở
Tình đã phụ tình rồi
Xin đừng mong ngóng nữa

Trần Mộng Tú

Tin tức khác...