120 người đầu tư gốc Hoa bị lừa mất 9 triệu dollars

Toronto: Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 4, thì có khoảng 120 người đã bị mất 9 triệu dollars, khi bỏ tiền cho một quỹ  cho mượn nợ nhà , syndicated mortgages.

Những người này phần lớn là những người Trung Hoa, cư ngụ trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Một trong những nạn nhân là bà Margaret Wong, một người đã về hưu ở thành phố Toronto.

Bà Wong đã bỏ $200,000 vào  các dự án cho mượn tiền mua nhà, và số tiền này đã không cánh mà bay.

Bà Wong cũng nói là bà sẽ phải bán nhà, để có tiền trả nợ, số tiền bà mượn để đầu tư.

Theo lời của bà Margaret Wong  thì   khoảng 2 năm trước đây, bà đã tham dự một cuộc hội thảo về đầu tư do ông Dominic Ha, một chuyên gia về địa ốc đã đến trình bày ở trong nhà thờ, nơi bà và ông Ha là bổn đạo.

Trong cuộc hội thảo, ông Ha đã trình bầy một dự án đầu tư tuyệt hảo: cho mượn tiền  vào cách đầu tư ngắn hạn với mức lời 12 phần trăm.

Những nhà đầu tư đã được hướng dẫn, cho công ty xây cất  Black Bear Homes mượn tiền, trong các dự án xây cất  nhà townhomes ở khu biển Crystal, trong khu vực hồ Erie.

Có những kẻ lường gạt, mượn tiền nợ thật nhiều so với giá trị thực sự, sau đó chúng khai phá sản.

Thí dụ như một căn nhà đang xây cất trị giá chừng $70,000, những kẻ lường gạt mượn  tiền  qua các syndicated mortgages lên đến $300,000. Sau đó chúng khai phá sản, và những người đầu tư sẽ bị lỗ $230,000.

Cũng theo sự điều tra của đài CBC thì người môi giới Dominic Ha đã được trả 10 phần tiền hoa hồng, khi giới thiệu được những nạn nhân bỏ tiền vào đầu tư cho chúng.

Theo đài CBC thì chủ nhân của dự án xây nhà Black Bear Homes là ông  Gary Fraser. Ông Fraser này đã từng lường gạt 13 nạn nhân với số tiền 2 triệu dollars trong khoảng 10 năm trước đây.

Tin tức khác...