11 ngàn sổ thông hành trên đường đến tay người nhận

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 7, có khoảng 11 ngàn sổ thông hành mà người ta đã nộp đơn, đóng tiền xin từ trước ngày 19 tháng 3, ngày mà các văn phòng dịch vụ Canada đóng cửa, vì đại dịch.
Những thông hành này đang được gửi đến những khổ chủ trong những ngày sắp tới.
Một trong những người chưa nhận được passport là con nuôi của ông Robert Daniells ở thành phố Cambridge, tỉnh bang Ontario.
Ông Daniells đã nộp đơn xin sổ thông hành cho đứa con nuôi vào ngày 16 tháng 3, chỉ có 3 ngày trước khi chính quyền liên bang cho lệnh đóng cửa, các văn phòng dịch vụ Canada đóng cửa trong khi cơ quan bưu điện Canada không đi giao sổ thông hành.
Ông Daniells hy vọng là đứa con nuôi 6 tuổi của ông sẽ nhận sổ thông hành vào cuối tháng 7, để gia đình có thể đi sang thăm bố mẹ của ông vẫn còn sinh sống ở nước Anh.

Tin tức khác...