100 nhà hàng ngon nhất Canada

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 4, mạng Canadas100best.com đã công bố danh sách mà mạng này đã lựa chọn cho 100 nhà hàng ngon nhất Canada trong năm 2018.
Theo ông Jacob Richter, chủ bút của tạp chí trên mạng Canadas100best.com thì 35 phần trăm những nhà hàng trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất Canada trong năm 2018, đã không có trong danh sách của năm trước đó 2017.
Ban giám khảo tuyển chọn những nhà hàng ngon nhất Canada gồm có 97 thành viên ở nhiều thành phố khác nhau ở Canada.
Trong năm nay, tỉnh bang Quebec và thành phố Montreal đi hàng đầu: tỉnh bang Quebec có nhiều nhà hàng ngon nhất so với các tỉnh bang khác, và thành phố Montreal cũng là thành phố có nhiều nhà hàng ngon nhất.
Bốn tỉnh bang có nhiều nhà hàng ngon nhất Canada gồm tỉnh bang Quebec với 27 nhà hàng, tỉnh bang Ontario với 24 nhà hàng, tỉnh bang B.C. với 22 nhà hàng và tỉnh bang Alberta với 16 nhà hàng.
Nếu nói về các thành phố, thì thành phố Montreal đứng hàng đầu với 21 nhà hàng ngon nhất Canada.
Đứng hàng thứ nhì là thành phố Toronto và thành phố Vancouver với 18 nhà hàng, và đứng hàng thứ tư là thành phố Calgary với 11 nhà hàng.
Nói chung những nhà hàng ngon nhất Canada đã tụ ở trong bốn thành phố vừa kể trên.
Nhà hàng ngon số một là nhà hàng Alo ở đường Spadina trong thành phố Toronto. Đây là một nhà hàng nấu ăn theo kiểu Pháp, giá rất mắc mà một phần ăn tối trung bình của một người ở nhà hàng này là 200 dollars.
Nhà hàng thứ nhì cũng là một nhà hàng Pháp :Toqué ở thành phố Montreal.
Nhà hàng đứng hàng thứ ba là nhà hàng Joe Beef ở thành phố Montreal mà chủ nhân là một người Ái Nhĩ Lan.
Nhà hàng ngon đứng hàng thứ tư là nhà hàng Ý Đại Lợi, Buca Osteria& Bar ở thành phố Toronto.
Đứng hàng thứ năm là nhà hàng trực thuộc khách sạn Langdon Hall ở thành phố Cambridge, tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...