16 người Canadians bị bắt trong chiến dịch truy tầm những kẻ bạo hành tình dục trẻ em trên mạng.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 4, thì trong chiến dịch truy tầm những kẻ bạo hành tình dục trẻ em trên toàn thế giới, bắt đầu từ năm 2014 cho đến nay, các giới chức an ninh dã bắt giữ 153 người, và trong số này có 16 người Canadians.
Chiến dịch có tên là Mercury đã được phát động ở Canada, Hoa Kỳ và 8 quốc gia Âu Châu gồm cả Anh, Pháp và Đức.
Những người bị bắt giữ và bị buộc tội bạo hành tình dục trẻ em, ở các thành phố Toronto, Ottawa, Belleville, Thunder Bay, Quebec, Edmonton, Newfoundland, New Brunwick và Saskatoon.

Tin tức khác...