Xe cộ lưu thông đã cán chết hàng chục ngàn con cóc nhỏ.

Chilliwack, British Columbia: Hàng năm có hàng trăm ngàn những con cóc con, được sinh ra ở vùng đầm lầy trong thành phố Chilliwack, tỉnh bang British Columbia, đã làm một chuyến di cư chỉ xảy ra một lần trong đời chúng, là di chuyển ra khỏi vùng đầm lầy đến các khu rừng xung quanh.
Để trợ giúp cho những con cóc đến nơi định cư an toàn, chính quyền thành phố cho thiết lập những đường hầm đặc biệt chạy dưới mặt đường, nối liền khu đầm lầy đến các khu rừng xung quanh.
Tuy nhiên cũng có hàng chục ngàn những con cóc nhỏ, không đủ thông minh để chui qua các đường hầm, mà cứ đường đường chính chính bò ngang qua mặt đường.
Vì thế hàng chục ngàn con cóc con đã bị xe cán chết.
Hai sinh viên đại học là Liam Johnson và Emily Siemen đã trợ giúp cơ quan bảo tồn thiên nhiên vùng thung lũng Fraser trong tỉnh bang B.C., để tìm hiểu số lượng cóc con bị xe cán chết, trong khu vực đầm kầy gần sông Ryder.
Theo những ước tính của các khoa học gia thì số lượng cóc di chuyển khỏi những khu vực đầm lầy trong thành phố Chilliwack đã gia tăng lên đến hàng trăm ngàn con trong vòng từ 7 ngày cho đến 10 ngày trong đầu tháng 7.

Tin tức khác...