Vùng Peel và thành phố Toronto cho cư dân tự chọn loại thuốc chủng ngừa covid

Toronto: Tính đến ngày thứ bảy 24 tháng 7, có trên 80 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi đã được chủng ngừa covid một mũi và 65 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Canada là quốc gia có tỷ lệ cư dân chủng ngừa đứng hàng đầu thế giới, nhưng theo các chuyên gia y tế thì để ngăn ngừa làn sóng đại dịch kế tiếp, cần ít nhất 90 phần trăm cư dân được chủng ngừa.
Chính vì thế mà hiện có những nỗ lực của chính quyền thành phố Toronto và chính quyền thành phố vùng Peel, nhằm chủng ngừa thêm cho cư dân càng nhiều càng tốt để vượt qua con số 90 phần trăm dân số. Vùng Peel bao gồm ba thành phố là Mississauga, Brampton và Caledon.
Một số cư dân trong tỉnh bang Ontario, những người được chủng ngừa bằng loại thuốc Pfizer, đến phiên đi chủng ngừa lần thứ nhì, đã từ chối khi biết là họ sẽ được chủng loại thuốc Moderna.
Tuy rằng ủy ban tham vấn về chủng ngừa Canada, NACI, đã nói là việc chủng ngừa hỗn hợp hai loại thuốc chủng Pfizer và Moderna hiệu nghiệm và an toàn, nhưng có những người vẫn ngần ngại không muốn đi.
Vì thế trong những ngày cuối tuần 24 tháng 7 và 25 tháng 7, chính quyền thành phố Peel và Toronto đã mở những y viện lưu động, đại chủng ngừa tại những khu vực mà tỷ lệ người chủng ngừa vẫn còn thấp.
Đồng thời các giới chức chính quyền cũng cho biết là có những địa điểm chủng ngừa dùng cả hai thứ thuốc Pfizer và Moderna và người ta có thể chọn lựa loại thuốc mà họ muốn chích.
Tưởng cũng nên nói thêm là nhiều quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ đã không công nhận sự hữu hiệu của việc chủng ngừa hai thứ thuốc chủng khác nhau, và sẽ gây khó khăn cho những người được chủng bằng hai loại thuốc chủng, khi muốn qua Hoa Kỳ viếng thăm hay làm ăn buôn bán.

Tin tức khác...