Vật dụng quốc phòng trị giá hàng triệu dollars đã bị lấy cắp.

Ottawa: Theo tin của đài Radio Canada phổ biến hôm thứ hai ngày 13 tháng hai, thì hàng loạt những vật dụng quốc phòng đã bị lấy cắp trong nhiều năm qua.

Trong vòng từ năm 2012 cho đến nay, số vật dụng quốc phòng  bị mất cắp lên đến trên 10 triệu dollars.Những vật dụng bị mất cắp bao gồm quần áo trận, máy điện toán, giầy, áo giáp chống đạn và ngay cả súng đạn.

Cũng theo những thống kê thì từ năm 2005 cho đến nay, có 77 ngàn vật dụng  quốc phòng bị mất cắp .

Bộ quốc phòng Canada từ chối không cho biết có bao nhiêu súng ống bị lấy cắp

Tin tức khác...