Vận tốc tối đa gia tăng lên 110 cây số một giờ, trên 3 xa lộ trong tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 9, trong cuộc thử nghiệm, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho gia tăng tốc độ tối đa ở trên ba xa lộ trong tỉnh bang từ 100 cây số một giờ lên đến 110 cây số một giờ.
Cũng theo các viên chức trong chính quyền tỉnh bang thì nếu cuộc thử nghiệm thành công, không gây ra nhiều tai nạn vì việc gia tăng tốc độ, thì vận tốc tối đa ở các xa lộ trong tỉnh bang Ontario sẽ được gia tăng lên 110 cây số một giờ.
Trong giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, tốc độ tối đa sẽ gia tăng lên 110 cây số một giờ ở
-Xa lộ 402 từ thành phố London đến thành phố Sarnia, trên khúc xa lộ dài 90 cây số.
– Xa lộ Queen Elizabeth Way (QEW) từ St Catharines đến thành phố Hamilton dài 32 cây số.
– Xa lộ 417 từ Ottawa và Glouchester cho đến biên giới của hai tỉnh bang Ontario và Quebec, dài 102 cây số.
Người ta có thể cho thêm ý kiến cho chính quyền tỉnh bang, trên mạng internet từ nay cho đến hết ngày 23 tháng 11.
Theo các viên chức của bộ công chánh tỉnh bang Ontario thì những khúc xa lộ vừa kể trên, đã được nâng cấp để xe cộ có thể chạy với tốc độ 110 cây số một giờ.
Trên thế giới, 60 phần trăm xa lộ ở nước Đức không có giới hạn tốc độ, người lái xe chạy tự do.
Tại Hoa Kỳ tiểu bang Texas là tiểu bang có giới hạn tốc độ trên nhiều xa lộ cao nhất: 85 dặm một giờ (136.8 cây số một giờ).

Tin tức khác...