Văn hóa Cam Bốt-Trung Hoa ở trên những đường trong thành phố Montreal

Montreal: Khi anh Bryan Beyung nói với bố mẹ anh ta là anh ta sẽ nghỉ làm và đi vẽ các tranh trên tường trong thành phố Montreal, thì anh đã gặp những nghi ngờ và chống đối từ bố mẹ.
Nhưng bây giờ, hai năm sau ngày anh Bryan quyết định làm nghề vẽ tranh trên tường ( mural painter) toàn thời gian, bố mẹ của anh đã bớt lo lắng và ông bố còn đến giúp anh Bryan sơn bức tường ở góc đường Roy Street và Coloniale Avenue trong thành phố Montreal.
Bố mẹ anh Bryan là những người Cam Bốt gốc Hoa: họ gặp nhau và lấy nhau ở trại tỵ nạn, sau khi chạy trốn Khờ Me Đỏ.
Hai bố mẹ của anh Bryan đến định cư ở Quebec vào năm 1979.
Anh Bryan hiện là một trong số những họa sĩ tham sự lễ hội sơn tranh tường ở thành phố Montreal trong năm nay.
Theo anh Bryan thì những bức tranh anh sơn trên các tường có những nét đặc thù của nền văn hóa Cam Bốt và Trung Hoa.

Tin tức khác...