Vẫn có du khách Mỹ qua Canada, dù biên giới vẫn còn đóng cửa

Banff, Alberta: Tuy là có lệnh đóng cửa biên giới Mỹ-Canada, và chỉ có những người cần thiết mới được qua lại, nhưng người ta vẫn thấy có du khách Mỹ ở những danh lam thắng cảnh của Canada.
Một số những người ở tỉnh bang Alberta đến công viên quốc gia Banff trong những ngày cuối tuần 13 tháng 6, đã trông thấy nhiều xe của các du khách với bảng số xe Hoa Kỳ trong khu vực.
Theo lời kể của những du khách người Mỹ này ở công viên Banff thì khi qua biên giới Canada, những du khách Mỹ này nói là họ trên đường đến tiểu bang Alaska, và nhiều nhân viên an ninh biên giới Canada đã cho phép họ qua: nhưng thay vì đến Alaska, họ đã đến thăm viếng nhũng danh lam thắng cảnh của Canada.
Biên giới Mỹ Canada sẽ còn đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 21 tháng 6

Tin tức khác...