Vẫn chưa quá trễ để chích ngừa cúm

Ottawa:Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ năm ngày 3 tháng giêng, bác sĩ Theresa Tam, y sĩ trưởng về y tế công cộng liên bang, đã nói là hiện nay vẫn chưa quá trễ để chích ngừa cúm.
Theo bác sĩ Tam thì thường mùa cúm ở Canada bắt đầu vào mùa Giáng Sinh, và mùa cúm năm nay đã sớm hơn những mùa cúm năm trước đến 5 tuần lễ.
Theo bác sĩ Tam thì loại cúm chính của năm nay
là loại H1N1.
Tại thủ đô Ottawa hơn 300 bác sĩ gia đình và 200 dược sĩ có thể chích ngừa cúm cho cư dân
trong thành phố

Tin tức khác...