Ứng cử viên gốc Việt Kevin Vương thắng trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang

Toronto: Theo tin của đài CP24 phổ biến trong ngày thứ ba 21 tháng 9, thì một tân dân biểu của vùng đại thủ phủ Toronto là một người gốc Việt.
Ông Kevin Vương, một sĩ quan hải quân trừ bị , giáo sư môn tài chánh của trường đại học Western và là chủ nhân của công ty sản xuất khẩu trang TakeCare đã thắng trong khu vực Spadina-Fort York , trong cuộc bầu cử dân biểu vừa diễn ra.
Trước đó ông là ứng cử viên của đảng Tự Do, nhưng vài ngày trước ngày bầu cử 20 tháng 9, những tin tức báo chí loan là ông Vương này đã bị tố cáo bạo hành tình dục vào năm 2019, nhưng tội danh sau đó đã được bãi bỏ.
Vì thế các giới chức của đảng Tự Do liên bang đã không nhận ông Vương là ứng cử viên cho đảng này, nhưng quá trễ cho việc xóa tên ông Vương và thay vào bằng một ứng cử viên khác.
Chính vì thế tuy đắc cử, nhưng ông Vương sẽ không là dân biểu đảng Tự Do mà sẽ là một dân biểu liên bang độc lập.
Theo tin của đài CP24 thì tính đến sáng hôm thứ ba 21 tháng 9, sau khi kiểm phiếu của 128 phòng phiếu trong tổng số 129 khu vực của vùng Spadina, ứng cử viên Kevin Vương có 37.9 phần trăm số phiếu so với 35 phần trăm số phiếu mà ứng cử viên Pasquale của đảng Tân Dân Chủ.

Tin tức khác...