Úc Đại Lợi ký thỏa ước với Việt Nam về việc dẫn độ những người Việt vượt biển, về Việt Nam

Sydney, Úc Đại Lợi: Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 12, một thỏa hiệp đã được ký kết giữa ông Peter Dutton, bộ trưởng di dân Úc và tướng Tô Lâm, bộ trưởng công an Việt Cộng, nhằm có thể trả lại về Việt Nam, những người Việt tìm cách vượt biển qua Úc tỵ nạn.

Từ năm 2015, hải quân Úc đã bắt giữ ba chiếc thuyền chở người Việt tỵ nạn tìm cách qua Úc và 113 những người này đang chờ để được đưa trả lại Việt Nam.

 

Tin tức khác...