Tỷ lệ thất nghiệp sút giảm, số công ăn việc làm gia tăng.

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 6 đã từ mức 6 phần trăm xuống còn 5.8 phần trăm, và đây là mức thất nghiệp thấp nhất từ năm 1970s cho đến nay.
Trong tháng 7 vừa qua, Canada đã có thêm 54,100 công ăn việc làm mới và như thế trong liên tiếp hai tháng, số công ăn việc làm của Canada đã gia tăng mạnh.
Nhưng với những tiến triển của nền kinh tế, sẽ gây khó khăn cho những người tiêu thụ, nhất là những người có nợ nhà, vì mức lãi suất ngày một gia tăng.
Trong những tháng qua, ngân hàng trung ương Canada sẽ gia tăng mức lãi suất căn bản 4 lần.
Trong vòng 2 năm qua, số công ăn việc làm đã gia tăng thêm 600 ngàn công việc mới ở Canada.

Tin tức khác...