Tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm

Saigon: Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày buồn thảm của miền Nam Việt Nam 55 năm trước, khi một bọn tướng tá phản phúc nhận tiền của ngoại bang, giết người yêu nước.
Ngày 1 tháng 11 hàng năm là ngày tưởng niệmđến cố tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị bọn tướng tá phản phúc giết một cách dã man.
Cái chết của cố tổng thống Diệm đã là cái tang chung cho những người Việt yêu nước, vì sau cái chết của vị tổng thống anh minh này, miền Nam Việt Nam đã phải qua những thời kỳ biến động và cuối cùng đã rơi vào tay cộng sản, khi bị người bạn đồng minh bỏ rơi.

Tin tức khác...