Tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm

54 năm về trước, vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, một bọn tướng lãnh phản phúc nguyên là những lính khố xanh, khố đỏ, nhận tiền ngoại bang  đảo chánh, lật đổ nền đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam , giết người yêu nước.

Cố tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông Ngô Đình Nhu đã bị chúng giết một cách dã man.

Sau cái chết của tổng thống Diệm, miền Nam Việt Nam đã trở thành một hí trường cho những cuộc đảo chánh, và cuối cùng đã rơi vào tay cộng sản vào tháng tư năm 1975.

Hàng năm cứ vào những ngày đầu tháng 11, những cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, đều có những buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống tại nhà thờ, chùa cũng như ở những nơi công cộng, đồng thời cũng là lễ tưởng niệm đến anh  linh của biết bao nhiêu chiến sĩ đã đổ xương máu bảo vệ nền dân chủ tự do cho miền Nam Việt Nam và hương linh của những người vô tội đã chết trong cuộc chiến và  trên đường đi tỵ nạn cộng sản.

Tin tức khác...