Tuần hành chống sự thay đổi của môi trường ở Saigon.

hình (đài BBC)

Saigon: Theo tin của đài BBC phổ biến hôm thứ năm ngày 26 tháng 9, thì vào ngày chúa nhật 22 tháng 9 vừa qua, tại Saigon có một cuộc biểu tình của những người trẻ, theo lời kêu gọi của cô Greta Thunberg, góp tiếng vào những cuộc tuần hành diễn ra trên toàn thế giới, nhằm chống lại những biến đổi của môi trường mà nguyên nhân là do con người tạo ra.
Cô Phan Thanh Huyền, là một người Hà Nội từng du học ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi và hiện nay đang làm việc ở thành phố Saigon, đã là một trong những người trẻ gợi ý và đứng ra tổ chức một cuộc tuần hành góp chung những quan tâm của những người trẻ gốc Việt, trong việc môi trường thế giới càng ngày càng bị tàn phá.
Theo cô Huyền thì ngày xưa cô ở Hà Nội và mỗi lần đi qua cầu trên sông Hồng, từ bờ bên này cô không nhìn thấy bờ bên kia,chứng tỏ là không khí của thành phố Hà Nội bị ô nhiễm đến mức nào?
Theo cô Huyền thì cô liên lạc với những người bạn khác trên mạng xã hội và họ đồng ý tổ chức một cuộc tuần hành.
Cuộc tuần hành bắt đầu từ dinh Độc Lập lúc đầu chỉ có 20 người tham dự và càng ngày số người tham dự càng đông và có cả những người ngoại quốc. Số người tham dự cuộc tuần hành này ước lượng là 100 người.
Sau khi thành công trong cuộc tuần hành lần đầu, những người tổ chức dự định sẽ tổ chức thêm 1 cuộc tuần hành thứ nhì vào ngày 27 tháng 9 tại Saigon với số người hưởng ứng lên đến trên 300 người

Tin tức khác...